JOIN OUR MAILING LIST


Hekpoort Fort. Die familie het vandat die susters se pa (ons oupagrootjie) in 1932 oorlede is, en vir 66 jaar tot en met 1998 na die graf op die plaas Bulfontein/Hekpoort toe gegaan waar altwee begrawe is asook kleinoumatjie se elfde kind (`n seun). Klein oumatjie het gesorg dat haar kinders elkejaar daar byeenkom.


Elke jaar moes die mans om die graf skoonmaak.


Ek dink hulle het hier die vrouens gesoek.....


Hier is ouma met al haar kinders en hul eggenote.


Klein Oumatjie, Malie, Sarie, Tienie, Hettie, mans en kinders.


Klein oumatjie, Tienie en van die mans


Van Die mans en seuns


Baie van die kinders onthou hoe klein oumatjie so by die graf gestaan het.


Klein oumatjie het vir baie jare die kinders alleen groot gemaak.


Klein oumatjie met haar dogters.


Klein oumatjie met Marie Vorster. Marie Vorster oudste kind van Hettie en Josef Voster. Hettie was klein oumatjie se jongste dogter. Klein oumatjie het ook by Hettie en Josef gebly tot haar dood.


Marie Vorster, sy het blykbaar daarvan gehou om op die graf te sit.


En so het die familie uitgebrei.


Klein oumatjie met haar klein kinders


Hier is klein oumatjie, klein kinders en hul ouers by.


Klein oumatjie en dogters


By die Fort - Doreen Budd, Valarie, George en James Meiring


Christo Oosthuizen, Kelvin Finchman, Eddie Budd, George Meiring en Raymond Meiring


Gussie Robberts - By die Fort


Regs - Hendrik (Boet) Janse van Rensburg


Marie Delport, Tannie Pietie en Oom Tommie Botha, Elsie Oosthuizen en Marie Vorster


Magalies river - Hekpoort. Ek onthou dat wanneer ons klaar by die graf was. Het ons altyd daar naby by 'n rivier gekuier en piekniek hou. Dit het soortgelyk soos op die foto. ons het baie lekker hier gespeel. Onthou, meeste van ons kinders was stadsjapies.


Hierdie foto's is geneem in die 1980'


Bettie Meiring en Hettie Vorster


Sarie Pretorius, Pietie Oosthuizen en Willie


Ons het ook vir lank op Oom Boeta se plaas gekuier. Maar toe hy oorlede is het ons Buffelspoort toe gegaan en 'n naweek daarvan gemaak.


Beverley Budd


Corrie, Hendrik en Dorrette Janse van Rensburg en Marie Weideman


Eddie Budd en James Meiring


Falicia en Steve Oosthuizen


George en Lorrain Lehman -


George en Lorraine Lehman


Hennie en Lena Meiring


Hennie en Lena Meiring


Hettie Vorster, Sussa Meiring en Nellie Minnie


Ian Budd, Lorraine Lehman, Elize Oosthuizen en George Lehman


Isabel en Dean Janse van Rensburg


James Meiring, Wil Meiring, Raymond Meiring en Johan Pretorius


Joey (Sussa) Meiring, Malie Budd, Pietie Botha, Dean Janse van Rensburg, Tommie Botha


Johan en Zelda Pretorius en Dolsie


Malie en Ralie Budd, Willie Gouws, Corrie en Dorrette Janse van Rensburg


Marie De Wet en Ralie Budd


Marie De Wet


Marthie en Louis Janse van Rensburg, Petro


Muriel en Doreen


Regs; Piet Janse van Rensburg


Reinette Meiring, Lesley Pretorius, Elise Oosthuizen en Tannie Willie


Steve Oosthuizen en Reinette Meiring


Steve Oosthuizen, Ralie Budd en Marie De Wet


Sussa en Lena Meiring, Corrie Meiring, Lesley en Johan Pretorius, Willem Weideman, Teresa en Naas Vermaak


Teresa Vermaak, Marina van der Walt en Zelda


Tienie en Josef Vorster


Vele oomblike was voor die kos


Wil en Lena Meiring


Wil Meiring en


Willem en Marie Weideman


Willie Gouws, Sussa Meiring Nellie Minnie, Hennie Meiring en Hendrik Janse van Rensburg


Zelda, Lu, Tharina en Corrie Meiring
Terug Terug na bo